Het vervolg

Er waren verschillende bekende mensen binnen en er sloten zich ook snel diverse muzikanten aan bij het feest. De een ging zijn trombone halen, de ander zijn klarinet en binnen de kortste keren was de kroeg geheel gevuld met muziek. En dat was ook het moment, waarop spontaan werd afgesproken om direct na het Carnaval 1955 te komen tot de oprichting van een nieuwe blaaskapel.